Accessibility icon

Europski socijalni fond plus (ESF+) za razdoblje od 2021.-2027. raspolaže s 99,3 milijarde eura

14. lipnja 2021.

Europski parlament je dao konačnu suglasnost za Uredbu o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) u vrijednosti od 99,3 milijarde eura. U razdoblju od 2021. do 2027. ESF+ će biti glavni instrument za financiranje ulaganja u ljudski kapital.

Države članice mogu iskoristiti ta sredstva za poboljšanje pristupa zapošljavanju, otvaranje većeg broja boljih radnih mjesta s pravednim radnim uvjetima, pružanje potpore najranjivijima, uključujući djecu u opasnosti od siromaštva, te osposobljavanje ljudi za stjecanje odgovarajućih vještina za zelenu i digitalnu tranziciju. Sredstvima iz ESF-a podupirat će se države članice u ostvarivanju socijalnih ciljeva EU-a do 2030. utvrđenih u Akcijskom planu za europski stup socijalnih prava.

U okviru novog ESF-a sve države članice EU-a uložit će najmanje 25 % svojih sredstava iz ESF-a u socijalnu uključenost, a najmanje 3 % u borbu protiv neimaštine. Države članice EU-a u kojima je stopa mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET) iznad prosjeka EU-a morat će izdvojiti najmanje 12,5 % sredstava iz ESF-a za potporu zapošljavanju mladih.

Zemlje u kojima je rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti djece iznad prosjeka EU-a moraju za rješavanje tog problema iskoristiti najmanje 5 % svojih sredstava iz ESF-a. Sve ostale države članice moraju izdvojiti odgovarajući iznos za potporu zapošljavanju mladih i borbu protiv siromaštva djece.

Očekuje se da će Uredba o ESF-u stupiti na snagu 1. srpnja 2021. nakon objave u Službenom listu. Od 2014. iz Europskog socijalnog fonda (ESF) pružena je potpora za više od 33,4 milijuna ljudi diljem EU-a. Ublažen je i šok pandemije, posebno pružanjem prijeko potrebnih financijskih sredstava za programe skraćenog radnog vremena, mjere zapošljavanja i osposobljavanje mladih.

Najnovije