Accessibility icon

Europski zeleni plan – Europa kao prvi klimatski neutralan kontinent

23. travnja 2020.

Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Europski zeleni plan sadržava okvirni plan s mjerama za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. U njemu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati i objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju. Europski zeleni plan obuhvaća sve gospodarske sektore, a posebice promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industrije kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i kemikalija. Da bi EU do 2050. godine postala klimatski neutralan kontinent predlaže se europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza te poticaj za ulaganja.

„Europski zeleni plan naša je nova strategija rasta koja daje više nego što oduzima. U planu je opisano kako ćemo preobraziti naš način života i rada te proizvodnje i potrošnje kako bismo zdravije živjeli i inovativnije radili. Svi možemo sudjelovati u tranziciji i imati koristi od mogućnosti koje ona donosi. Ako krenemo prvi i djelujemo brzo, pomoći ćemo našem gospodarstvu da bude svjetski predvodnik. Odlučno smo naumili u tome uspjeti zbog našeg planeta i sveg života na njemu, zbog europske prirodne baštine i biološke raznolikosti, zbog naših šuma i naših mora. Kad ostatku svijeta pokažemo da je moguće biti održiv i konkurentan, moći ćemo uvjeriti druge zemlje da slijede naš primjer.“ – izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Šest glavnih kategorija obuhvaćenih Europskim zelenim planom su: klima, okoliš i poljoprivreda; energija i mobilnost; industrija i kružno gospodarstvo; gospodarstvo, financije i kohezija; društvo i međunarodni odnosi. EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć pojedincima, poduzećima i regijama koji su najviše pogođeni prelaskom na zeleno gospodarstvo kroz mehanizam za pravednu tranziciju, u okviru kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi EUR u najpogođenijim regijama.

Više o Europskom zelenom planu na službenim stranicama Europske komisije:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr

Najnovije