Accessibility icon

Europskoj komisiji poslani prvi nacrti Sporazuma o partnerstvu, OPKK 2021. – 2027. i ITP 2021. – 2027.

5. srpnja 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo zaduženo za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. dostavilo je 30. lipnja 2021. godine, u Europsku komisiju prve nacrte Sporazuma o partnerstvu, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. ukupnog iznosa 6,7 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Fonda za pravednu tranziciju.

Nacrti navedenih programskih dokumenata izrađeni su sukladno direktivi Europske komisije i za cilj imaju provedbu 5 ciljeva politike: 1. Pametna, 2. Zelena, 3. Povezana, 4. Solidarna i 5. Europa bliže građanima, od kojih je minimalni postotak alokacije sredstava za Pametnu Europu 25% te 30% za Zelenu Europu, sukladno uredbi Europske komisije. Kohezijski fond u iznosu od 1,182 milijardi eura u potpunosti je obuhvaćen kroz cilj Povezana Europa.

Nacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri programska ciklusa, od strane radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. Nakon očitovanja od strane Europske komisije na dostavljene nacrte započet će formalni proces pregovora s Europskom komisijom i konačno utvrđivanje svih elemenata programskih dokumenata.

U procesu finalizacije programskih dokumenata predviđeno je, za jesen, savjetovanje s javnošću koje će se održati putem on-line portala e-savjetovanje a koje će biti otvoreno za zainteresiranu javnost.

Više detalja pročitajte na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Najnovije