Accessibility icon

EUSAIR – Poziv na svečanu inauguracijsku konferenciju 20. lipnja 2023.

2. lipnja 2023.

Hrvatska je 1. lipnja 2023. preuzela jednogodišnje predsjedanje Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko-jonskom inicijativom (JJI).

Tom će prigodom biti organizirana svečana konferencija koja će se održati 20. lipnja 2023. godine u hotelu Westin u Zagrebu. Organizacijom ove konferencije cilj je upoznati sve zainteresirane dionike EUSAIR-a, makroregionalnih strategija te Kohezijske politike općenito, kao i predstavnike tijela državne uprave, s hrvatskim programom, planovima i prioritetima predsjedanja Strategijom i Inicijativom u idućih godinu dana. Prilika je to i za upoznavanje s aktualnim procesima i mogućnostima suradnje u okviru EUSAIR-a te s tekućim procesom revizije Strategije u kojemu Hrvatska aktivno sudjeluje, kao i uvijek važno i korisno umrežavanje sa širokim spektrom dionika i korisnika iz različitih područja djelovanja i različitih razina upravljanja.

Program konferencije dostupan je u nastavku: program EUSAIR konferencije

Poveznica za obveznu registraciju dostupna je ovdje.
(napomena: molimo izabrati događanja 20. odnosno 21. lipnja, događanje 19. lipnja je samo po pozivu za članove Upravljačkog odbora).

 

Najnovije