Accessibility icon

Financiranje prirodnog kapitala (NCFF – Natural Capital Financing Facility) – financijski instrument za financiranje prirodnog kapitala javnog i privatnog sektora.

18. veljače 2021.

Riječ je o financijskom instrumentu koji omogućuje financiranje u obliku kredita ili vlasničkih ulaganja za pilot projekte kojima se ostvaruju prihodi ili uštede troškova, a koji promiču očuvanje prirodnog kapitala, uključujući projekte prilagodbe klimatskim promjenama. Natural Capital Financing Facility (NCFF) je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom.

Za financiranje „zelenih“ projekata koji zadovoljavaju NCFF kriterije, EIB je Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR) odobrio kredit u visini 15 milijuna eura. Riječ je o vrlo značajnom instrumentu i zbog izuzetno velike bioraznolikosti i značajnog doprinosa Hrvatske ekološkoj mreži Natura 2000.

Korisnici kreditne linije NCFF, pored privatnog sektora, mogu biti i subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća i dr.) koji žele postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje a koji namjeravaju:

  • iskoristiti mogućnosti i poboljšati rezultate svojih projekata kroz „prirodna rješenja“ čime se ostvaruju uštede troškova i generiranje prihoda;
  • postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za život svojih stanovnika i posjetitelja;
  • negativan utjecaj svojeg poslovanja na okoliš nadoknaditi društvu kroz ulaganja u ekosustave; ili
  • održivim korištenjem prirode i prirodnim rješenjima prilagodbe klimatskim promjenama podržati očuvanje ekosustava.

Potencijalnim korisnicima nudi se i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi im se olakšala priprema projekata u skladu s kriterijima programa.

Više informacija dostupno je na poveznici HBOR-a.

https://www.hbor.hr/ncff111/

Najnovije