Accessibility icon

FLAG ALBA – natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 4.2.1.

9. svibnja 2022.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba 5. svibnja 2022. g. objavljuje osmi FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja za provedbu M.4.2.1- 8/22.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Predmet natječaja: dodjela javne potpore za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja.

Prihvatljive aktivnosti:
• Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/informiranje te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
• Aktivnosti čišćenja morskog okoliša i obalnih područja FLAG-a;
• Edukacijsko-informativne aktivnosti o zaštiti morskog okoliša, biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša;
• Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;
• Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz mora i priobalja;
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Prihvatljivi nositelji projekta: trgovačka društva ili obrti u sektoru ribarstva ili akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture, jedinice lokalne samouprave i pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, udruge, javne ustanove i lučka uprava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 652.878,53 HRK
Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK
Najviši iznos javne potpore po projektu: 45.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK

Prijave projekata podnose se od 23. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

Više informacija na web stranici FLAG-a Alba.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije