Accessibility icon

FLAG Alba – objavljen natječaj za provedbu aktivnosti promocije i očuvanja ribarske tradicije

20. veljače 2023.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. veljače 2023. godine objavljuje 11. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 109.862,32 EUR
Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR; Najviši iznos javne potpore: 105.000,00 EUR

Prihvatljivi Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Aktivnosti pripreme i provedbe društvenih, gastronomskih, kulturnih i natjecateljskih događanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te u području održivog ribarstva i akvakulture
– aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, festivala, fešti, sajmova, natjecanja, regata, izložbi i drugo

2. Aktivnosti pripreme i provedbe edukacije o ribarskoj/maritimnoj tradiciji i baštini ili o održivom ribarstvu i akvakulturi
– aktivnosti mogu uključivati edukacije, radionice, stručne skupove, javna predstavljanja i sl. vezana uz temu ribarske/maritimne tradicije i baštine ili o održivom ribarstvu i akvakulturi

3. Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarske/maritimne tradicije i baštine
– aktivnosti mogu uključivati građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje malih ribarskih i/ili maritimnih „muzeja“ i/ili tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili tematskih ruta i/ili dječjih igrališta i/ili info punktova i sl.
– aktivnosti restauracije predmeta/objekata/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/maritimnu baštinu
– digitalizacija u području ribarske/maritimne tradicije i baštine i/ili uvođenje inovativnih sustava interpretacije i sl.
– aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih i dokumentarnih filmova o ribarenju i tradiciji ribarstva na području, izradu knjiga, izrada slikovnica, publikacija, brošura, vodiča i sl.

4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
– aktivnosti izrade audio/vizualnih materijala, dizajn logotipa projekta i/ili manifestacije i/ili događanja i sl., izrada i tisak promidžbenih materijala, izrada aplikacija, softwera-a, programa i sl. u svrhu promidžbe i vidljivosti; troškovi medijskog oglašavanja i vidljivosti; izrada web stranice, stranice na društvenim mrežama, i drugi troškovi povezani s promidžbom i vidljivošću.

Tekst poziva i natječajna dokumentacija dostupni su na web stranici FLAG-a Alba.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije