Accessibility icon

FLAG natječaj za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja

13. travnja 2022.

FLAG Pinna nobilis objavio je 12. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 3.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem zaštite i očuvanja bioraznolikosti FLAG-područja te unaprjeđenja stanja okoliša za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Podmjera 3.1.1. predviđa edukativne aktivnosti nakon čega će se osposobljeni polaznici uključiti u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja (čišćenje, odmuljivanje i drugo), aktivnosti nabave odgovarajuće opreme za ronjenje i čišćenje te aktivnosti pripreme, uključujući studije, planove praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja, kao i druge aktivnosti koje za rezultat imaju ostvarenje SC3 LRSR-a.

Prihvatljivi Nositelj projekta prema tipu je sljedeći:
a) Jedinica lokalne samouprave
b) Odgojno-obrazovna ustanova
c) Turistička zajednica
d) Udruga
e) Zadruga
f) Javna ustanova
g) Mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

1) Aktivnosti pripreme i provedbe edukacijskih projekata i programa:
– aktivnosti mogu uključivati obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.
2) Aktivnosti pripreme i provedbe akcija čišćenja luka, mora, priobalja i podmorja (čišćenje, odmuljivanje, prikupljanje otpada i drugo).
3) Aktivnosti podizanja javne svijesti o ekologiji, zaštititi i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja okoliša:
– aktivnosti mogu uključivati medijske kampanje, javna događanja, javna predstavljanja vezana uz temu ekologiji, zaštititi i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja okoliša.
4) Aktivnosti izrade relevantnih studija, dokumenata i planova praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja.
5) Aktivnosti pripreme i provedbe kulturno-umjetničkih projekata i programa u području ekologije, zaštitite i očuvanja bioraznolikosti te unaprjeđenja stanja okoliša.
6) Aktivnosti ponovne uporabe i/ili reciklaže prikupljenog otpada iz luka, mora, priobalja i podmorja.
7) Promidžbene aktivnosti

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 3.1.1. iznose 30.000,00 EUR odnosno 226.410,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Rok za podnošenje prijava je do 13.05.2022. godine.

 

Dodatne uvjete i više informacija potražite na internetskoj stranici FLAG-a Pinna Nobilis.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije