Accessibility icon

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – objavljena 3 javna poziva

28. veljače 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tri javna poziva:

1. Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE”

Svrha poziva: opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.
Korisnici sredstava: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode
Raspoloživa sredstva: 4.000.000,00 kn
Maksimalni iznos sredstava po podnesenom Zahtjevu: 150.000,00 kn
Rok za dostavu prijava: 31. prosinca 2022. godine ili objava o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Svrha poziva: uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.
Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave
Raspoloživa sredstva: 30.500.000,00 kn
Maksimalni iznos sredstava po podnesenom Zahtjevu: 3.000.000,00 kn
Rok za dostavu prijava: 31. prosinca 2022. godine ili objava o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

3. Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcijskog plana uklanjanja otpadnih vozila na otocima

Svrha poziva: prikupljanje podataka o otpadnim vozilima i lokacijama na kojima se nalaze odbačena otpadna vozila na otocima.
Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci
Rok za dostavu prijava: 30. lipnja 2022. godine

Više informacije potražite na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najnovije