Accessibility icon

FZOEU – Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

30. ožujka 2022.

Dana 30.3.2022. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije.

SAŽETAK POZIVA:

Predmet Poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi prijavitelji:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– ustanove
– tijela državne uprave
– ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
– zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva…

Iznos raspoloživih sredstava po Pozivu: 100.000.000,00 kn

Iznos sufinanciranja:
– za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
– za ugradnju sustava za korištenje OIE – od 40% do 80%, ovisno o lokaciji,
– za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 25. travnja 2022. godine od 9:00 sati.
Više informacija potražite na web stranicama FZOEU-a.

Najnovije