Accessibility icon

FZOEU – objavljen Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

26. travnja 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.

SAŽETAK POZIVA:
Predmet poziva: dodjela sredstava  za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Cilj poziva: doprinijeti smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene.

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S);
 • tijela državne uprave;
 • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 20.000.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi:

  • Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno članku 5. stavku 1. točki 10. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine” broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 31/2020);
  • Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog;
  • Stručni nadzor;
  • Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

Rok za dostavu zahtjeva: od 22. travnja 2022. godine do traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnome pozivu dostupno je na stranicama FZOEU-a.

Najnovije