Accessibility icon

FZOEU – objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

26. travnja 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

SAŽETAK POZIVA:

Predmet poziva: sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.
Cilj poziva: smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21)

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

MODEL A – za jedinice lokalne samouprave
MODEL B – za komunalna društva

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 66.000.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi:

  • nabava komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva;
  • troškovi nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti tj. 22. travnja 2022. godine;
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se u računima za utvrđivanje opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A).

Rok za dostavu zahtjeva: od 22. travnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnome pozivu dostupno je na stranicama FZOEU-a.

Najnovije