Accessibility icon

Grad Pazin uspješno priveo kraju EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“

25. kolovoza 2020.

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu 25. kolovoza 2020. godine, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“. Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati u sklopu EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“ koji je sufinanciran u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Na lokaciji odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište, odlagao se otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2001. do listopada 2013. godine. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 80.100 m3 otpada.

Provedbom projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ doprinijelo se sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštitile su se podzemne i površinske vode. Ovim projektom se također doprinijelo smanjenju emisije stakleničkih plinova, zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša. Provedba projekta je bila u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU i svakako doprinosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa. Radovi su započeli 9. prosinca 2019. godine, a završeni su 2. srpnja 2020. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.149.027,50 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznosili su 8.946.527,50 kuna, ne uključujući pripremne radnje (projektiranje i planiranje) u iznosu od 365,000,00 kn i mjere monitoringa (održavanje i program praćenja) koje se moraju provoditi nakon dobivanja uporabne dozvole slijedećih 30 godina u iznosu 1.837.500,00 kn, a dio su ukupne vrijednosti projekta. Realizirani troškovi projekta iznosili su 6.515.032,75 kn, a uključivali su radove, nadzor građenja, promidžbu i vidljivost, projektantski nadzor te upravljanje projektom.

U ovom EU projektu Grad Pazin je bio investitor, tvrtka H-projekt d.o.o. projektant a izvođač radova je bila tvrtka HIS d.o.o., dok je za stručni nadzor odgovorna tvrtka Sedra Consulting d.o.o. iz Zagreba. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najnovije