Accessibility icon

Informativna radionica EU Green Deal i primjena načela DNSH – “ne nanosi bitnu štetu” u EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-u  

30. listopada 2023.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ organizira informativnu radionicu EU Green Deal i primjena načela DNSH – “ne nanosi bitnu štetu” u EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-u.

 

Informativna radionica će se održati

  1. studenog 2023. godine s početkom u 8:30 sati u

Istarskoj razvojnoj agenciji IDA d.o.o –  zgrada Coworking-a

Ulica Marka Marulića 5

 

Poziv i program možete preuzeti u nastavku: DNSH_Poziv  DNSH_Program

 

Prijave je moguće izvršiti najkasnije do 03. studenog 2023. godine u 15:00 sati putem poveznice u nastavku: Prijava na informativnu radionicu

 

Cilj edukacije je predstavljanje pravila i primjenu načela DNSH – „ne nanosi bitnu štetu“ u okviru poziva EU fondova 2021.-2027. i  Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji su usklađeni s odredbama EU taksonomije i pripadajućih propisa te EU Green Deal-a.

 

Naime, EU projekti sufinancirani iz EU fondova 2021.-2027. i NPOO-a moraju biti usklađeni ili pridonijeti ostvarenju šest okolišnih ciljeva EU taksonomije kako bi ulaganja bila prihvatljiva.

 

Informativna radionica namijenjena je sudionicima koji dolaze iz javnopravnog sektora.

 

Ova informativna radionica dio je aktivnosti projekta „Suradnjom i znanjem  do snažne EU regije“ koju provodi „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Najnovije