Accessibility icon

Instrument NextGenerationEU: Europska komisija objavila tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost

3. siječnja 2022.

Europska komisija objavila je tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost, javnu internetsku platformu za prikaz napretka ostvarenog u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost u cjelini i provedbi pojedinačnih nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Tablica pokazatelja prije svega je alat za transparentan prikaz informacija o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost namijenjena građanima EU-a. Tablica pokazatelja poslužit će i kao osnova za pripremu godišnjih izvješća Komisije o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost i izvješća o preispitivanju za Europski parlament i Vijeće, kao i za dijalog o oporavku i otpornosti između Parlamenta i Komisije.

Na internetskoj stranici tablice pokazatelja za oporavak i otpornost nalaze se posebni odjeljci o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te o isplatama u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Navode se i konkretni podaci koje je prikupila Komisija, primjerice rashodi po područjima politike i raščlamba zelenih i digitalnih rashoda i socijalnih izdataka u okviru Mehanizma. Tablica pokazatelja pruža i kvalitativne informacije s pomoću tematskih analiza provedbe planova u određenim područjima politika.

Tablica pokazatelja sadržava dvije vrste informacija:

  • podatke koje je Komisija prikupila praćenjem provedbe planova za oporavak i otpornost. To uključuje informacije o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koje su dostavile države članice i evaluirala Komisija. Uključene su i informacije o isplatama, kao i podaci koje je izradila Komisija, npr. rashodi u svakom od šest područja politike Mehanizma za oporavak i otpornost te socijalni izdaci u okviru Mehanizma kako su definirani u Delegiranom aktu o Mehanizmu za oporavak i otpornost od 2. prosinca 2021.
  • podatke koje su prikupile države članice o 14 zajedničkih pokazatelja izvješćivanja kako su definirani u Delegiranom aktu o Mehanizmu za oporavak i otpornost od 2. prosinca 2021. Ti podaci omogućuju praćenje napretka u provedbi planova za oporavak i otpornost, posebno u ostvarivanju zajedničkih ciljeva Mehanizma za oporavak i otpornost, te pokazuju i ukupnu uspješnost Mehanizma. Većina pokazatelja izvješćivanja mjeri doprinos Mehanizma za oporavak i otpornost u više od jednog stupa politike. Na primjer, pokazatelj „Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje” pridonosi četvrtom stupu (socijalna i teritorijalna kohezija) i šestom stupu Mehanizma (politike za sljedeću generaciju, kao što su obrazovanje i vještine). Države članice izvješćivat će o zajedničkim pokazateljima dvaput godišnje – do 28. veljače i do 31. kolovoza. Komisija će zatim ažurirati podatke na internetskoj stranici Tablice pokazatelja za razdoblje do travnja, odnosno do listopada. Prvo izvješće o zajedničkim pokazateljima objavit će se u veljači 2022.

Više informacija OVDJE.

Najnovije