Accessibility icon

Interreg Euro-MED Akademija

9. ožujka 2022.

Stvaranjem “Interreg Euro-MED akademije” tematske zajednice Interreg MED i PANORAMED udružuju snage kako bi znanje i vještine razvijene u
svojim projektima transnacionalne suradnje učinili dostupnima i dostupnima široj publici s krajnjom ambicijom oblikovanja “Sljedeće generacije
Mediteranski lideri uključivog i održivog razvoja”.
Interreg MED projekti, kako iz Tematskih zajednica tako i iz PANORAMED-a, uvelike su ulagali u treninge, seminare i ljetne škole kako bi prenijeli
znanje i praktična iskustva stečena u okviru svojih aktivnosti i iskoristili svoje rezultate. Sve su ove inicijative uvelike pridonijele uspjehu projekata
i Programa.

Stvaranjem “Interreg Euro-Med akademije” koja pruža obuku o strateškim pitanjima kojima se bavi Interreg MED program, nastoji se on-line i u uživo
udružiti snage za:

  • podupiranje aktivnosti prijenosa i kapitaliziranja stvaranjem “zajednice interesa” mediteranskih dionika oko tema kojima se bavi Akademija;
  • stvaranje mreže bivših studenata koji su imali priliku pohađati  tečajeve;
  • bolje koordinirati koordinaciju, komunikacije i prijenosa znanja kako bi što više doprijeli do šire javnosti; 
  • olakšati nastanak i usvajanje zajedničke metodologije i standarda kvalitete za razmjenu znanja i praktičnog iskustva;
  • pospješiti analize studija slučaja (“case study”) koje dolaze iz projekata transnacionalne suradnje.

“Interreg Euro-Med Academija” bi stoga mogla postati strateški alat za cilj jačanje kapitalizacije i podupiranje prijenosa znanja stečenog kroz projekte programa Interreg Mediteran u programskom razdoblju 2014. – 2020., kao i ono koje će tek biti stvoreno kroz projekte programa Interreg Euro-MED u programskom razdoblju 2021. – 2027.

Na stranicama Akademije možete pronaći prijavu na njihov prvi MOOC (eng. Massive Open Online Course)  – Promoting innovation for sustainability transitions in the Meidterranean, tečaj koji se sastoji od 4 modula i dva predavanja uživo. Datumi predavanja uživo koje možete pratiti su: 14.3.2022. i 3.4.2022.

Tijekom ovog tečaja upoznat ćete se s okvirima, pristupima i alatima transformativne inovacijske politike. Dobit ćete novu perspektivu i bolje razumijevanje načina rješavanja složenih izazova i prijelaza održivosti na cijelom području Mediterana. Postat ćete svjesniji potrebe za koordinacijom inovacijskih politika na više razina, upoznat ćete se s ulogom strategija pametne specijalizacije i naučiti o važnosti angažmana što većeg broja dionika.

Nakon odslušanog tečaja, ovisno o stupnju angažiranosti, imate pravo na dvije vrste certifikata.

Najnovije