Accessibility icon

INTERREG EUROPE 2021-2027 predan na odobrenje

28. siječnja 2022.

Interreg Europe za programsko razdoblje 2021.-2027. predan je na odobrenje Europskoj komisiji.

Programsko područje Interreg Europe pokriva cijelo područje EU 27, uz Norvešku i Švicarsku, koje su u okviru Interreg Europe označene kao države partneri (PS). Što se tiče broja regija, program pokriva ukupno 255 regija, kako slijedi: 242 regije iz EU27 koje odgovaraju razini NUTS 2, 6 regija iz Norveške, kao i 7 regija u Švicarskoj.

Proces usvajanja novog programa pokrenut je u prosincu 2019. Nacrt verzije programa prošao je proces javnih konzultacija i dobio je sugestije dionika iz različitih profila: nevladinih organizacija, udruga lokalnih samouprava, privatnih tvrtki, malih i srednjih poduzeća.

Kontekst novog programa

Tijekom sljedećeg programskog razdoblja, Kohezijska politika EU-a i dalje će igrati glavnu ulogu. Kao što je istaknuto u tekstu programa, EU zadržava svoju obvezu postizanja opipljivih rezultata u mnogim strategijama, a kohezijska politika pripada tim ključnim strategijama. Kohezijska politika za programsko razdoblje 2021. – 2027. postavlja još ambicioznije ciljeve i nastavit će donositi konkretnu dodanu vrijednost za Europu u cjelini i za sve njezine regije.

Na regionalnoj razini, Europska unija predana je djelotvornom rješavanju područja istraživanja i inovacija. U tom smislu, tri glavna cilja Europske komisije za svoju politiku istraživanja i inovacija su sljedeća: Otvorena inovacija, Otvorena znanost i Otvoreno prema svijetu.

Novi program Interreg za razdoblje 2021.-2027. usvojen je u širem kontekstu u kojem je Europska unija snažno predana ostvarivanju ciljeva preuzetih Europskim zelenim dogovorom, među kojima je postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Na globalnoj razini, kontekst u kojem se donosi novi Interreg 2021.-2027. stavljen je pod okrilje Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj. Agenda UN-a usvojena je 2015. godine i EU od tada pokazuje stalnu i snažnu predanost njezinoj provedbi. Primjenjivost UN-ove Agende za održivi razvoj 2030. univerzalna je po svojoj prirodi. Stoga sve zemlje, regije i gradovi dijele odgovornost da doprinesu postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG). Nadalje, usvajanje novog programa Interreg nadovezuje se na ključne politike formulirane na razini EU-a, odnosno: jačanje inovacija i izgradnju pametnije Europe; izgradnja zelene, klimatski neutralne i otporne Europe; poboljšana povezanost na razini EU-a; društvenija i inkluzivnija Europa; Europa bliža svojim građanima. U skladu s novim programom, kohezijska je politika usmjerena na rješavanje izazova i prilika koje donosi svaka od ovih ključnih politika.

U okviru Teritorijalne agende 2030, EU ima za cilj učvrstiti teritorijalnu koheziju, putem sredstava koja će pridonijeti smanjenju razlika koje postoje među regijama EU-a. Teritorijalna agenda 2030. komplementarna je programu Interreg Europe i daje smjernice u pogledu prostornog planiranja na svim razinama upravljanja EU. U tu svrhu Teritorijalna agenda ističe dva glavna cilja. Prije svega, želi pridonijeti stvaranju pravedne Europe koja nudi perspektive svim svojim građanima na svim svojim mjestima. Nadalje, Teritorijalna agenda ima za cilj stvaranje Zelene Europe koja će štititi svoje građane. Tijekom nadolazećeg programskog razdoblja Interreg Europe postavlja ambiciju da bude sposoban djelovati u slučaju bilo kojeg oblika krize koja može nastati, bilo da je ukorijenjena u pandemijskim, humanitarnim ili klimatskim uzrocima.

Slično kao u prethodnom programskom razdoblju, usvajanje novog programa Interreg oblikovano je regionalnom raznolikošću koja postoji na cijelom teritoriju EU-a, što zahtijeva politike po mjeri. Stoga će pristup utemeljen na mjestu koji program predlaže omogućiti regijama da provedu politike u skladu sa svojim jedinstvenim potrebama.

Komplementarnost, sinergija i koordinacija s drugim EU programima i izvorima financiranja

Interreg Europe pokazuje komplementarnost s drugim EU programima i oblicima potpore. U tekstu programa ističe se da će komplementarnost u nekim slučajevima dovesti do sinergijskih i koordiniranih djelovanja, dok će u drugima pružiti dodanu vrijednost. Kao takav, program Interreg Europe komplementaran je programima Ulaganja za radna mjesta i rast (IJ&G).

Nadalje, program je komplementaran sa strategijama pametne specijalizacije (S3). Širok raspon nadolazećih projekata Interreg Europe nastavit će se baviti pametnom specijalizacijom, a proces učenja međuregionalnih politika dodatno će pridonijeti izgradnji kapaciteta za provedbu S3.

Što se tiče Međuregionalnog instrumenta ulaganja u inovacije (I3), dok se Interreg Europe i I3 razlikuju po svrsi i ciljevima, novi program Interreg Europe navodi da su sinergije još uvijek moguće između dva programa. Na primjer, projekti Interreg Europe koji se bave inovacijama mogu pružiti plodno tlo za buduća međuregionalna ulaganja u inovacije. Nadalje, inovacijski ekosustavi temeljeni na mjestu i međuregionalna suradnja mogu generirati uspješna međuregionalna ulaganja u inovacije.

Sve relevantne dokumente vezane uz program Interreg Europe možete pronaći ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije