Accessibility icon

Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. – objavljeni prvi Pozivi za dostavu projektnih prijava

27. ožujka 2023.

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je 24. ožujka 2023. godine Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2) i Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte za prioritet 2.

Otvoreni pozivi namijenjeni su sufinanciranju projekata prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske u programskom razdoblju 2021.-2027. koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa – očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.

Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.

Prioritet 3. Dostupna i povezana regija
Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).
Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritet 1., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
Vrijednost projekata:
– od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritet 1.
– od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.
Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela; tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta; neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta; organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) – samo za Prioritet 3.

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
Prioritet 2. Otporna i održiva regija
Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).
Trajanje projekata: do 30 mjeseci.
Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR
Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela; tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela; neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva; mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.

Više informacija o natječaju dostupno je na službenim web stranicama Programa.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije