Accessibility icon

Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. – Otvoren 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte

20. studenoga 2023.

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. otvorio je 17. studenoga 2023. prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Poziv će biti otvoren do 31. siječnja 2024. godine do 12:00 sati.
Predmet otvorenog poziva je sufinanciranje projekata iz Prioriteta 3. Dostupna i povezana regija; Specifičnog cilja 6.3: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“. Svrha malih projekata je produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije i ojačati povezanost među njima.

Podržat će se 2 tipa malih projekata:
Projekti prekogranične suradnje Tip 1 – projekti kojima se podupiru manja događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima, kao što su radionice, konferencije, seminari, treninzi i kampovi;
Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja Tip 2 – projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom području, kao što su koncerti, tržnice, sajmovi, kulturna događanja, sportska događanja, rekreacijske aktivnosti u prirodi, zajedničke akcije čišćenja prirode i ozelenjivanje javnih prostora.

Program daje mogućnost za suradnju projektnim partnerima iz programskog područja koje obuhvaća osam NUTS 3 regija u Republici Hrvatskoj (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Karlovačka županija te Grad Zagreb) te devet NUTS 3 regija u Republici Sloveniji.

Najviši iznos proračuna za male projekte iznosi do 16.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekte Tipa 1 i do 24.800,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekte Tipa 2. Ukupna vrijednost poziva je 720.555,00 eura, uz stopu sufinanciranja od 80%. Projektnu prijavu mora podnijeti vodeći partner putem elektronskog sustava Jems, a trajanje projekta ne smije biti dulje od 12 mjeseci.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju, a na projektu mogu sudjelovati maksimalno četiri projektna partnera. Svi projektni partneri moraju imati sjedište na programskom području.
U svrhu upoznavanja s uvjetima poziva i postupkom prijave projektnih prijedloga, za sve zainteresirane biti će organizirana online radionica. Točno vrijeme i modalitet održavanja radionice bit će objavljeni na web stranici programa http://www.si-hr.eu/2127/hr/ .

Sve dodatne informacije i relevantna dokumentacija otvorenog poziva, kao i kontakt podaci programskih tijela dostupni su na web stranici programa http://www.si-hr.eu/2127/hr/small-scale-projects/.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije