Accessibility icon

ITU – Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza

6. prosinca 2021.

Status: Otvoren od 01.12.2021. do 10.01.2022.

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka:KK.06.2.2.19

Cilj Poziva u okviru ITU mehanizma je prenamjena postojeće brownfiled lokacije bivše vojne Mornaričke bolnice u Puli za potrebe Sveučilišta Juraja Dobrile u urbanom području Pula. Svrha Poziva je revitalizacija brownfiled lokacije na Urbanom područja Pula to jest obnova građevine koja će rezultirati cjelovitom prenamjenom neadekvatno korištene bivše vojne bolnice za potrebe Sveučilišta, čime će se riješiti problem nedostatka prostornih kapaciteta za izvođenje nastavno-znanstvene i stručne djelatnosti. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 30.000.000,00 kuna. Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Sveučilište Juraja Dobrile u Puli.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su: Izvođenje potrebnih radova na adaptaciji prostora Mornaričke bolnice (uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat).

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 10. siječnja 2022. godine.

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/mornaricka-bolnica-druga-faza/

Najnovije