Accessibility icon

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

10. srpnja 2023.

Dana 7. srpnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO.C3.1.R1-I2.01).

Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućit da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Iz NPOO proizlazi obveza MZO-a da napravi procjenu potreba infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela, uzimajući u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • Ministarstva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave

Ukupna bespovratna sredstva: 302.608.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 €

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.07.24, 23:59

 

Više informacija o pozivu dostupno je na Detalji poziva “Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole” – oznaka “NPOO.C3.1.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Najnovije