Accessibility icon

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola

31. svibnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je, u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (NPOO.C3.1.R1-I3.01).

SAŽETAK NATJEČAJA:
Svrha poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima. Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. S ciljem poboljšanja općeg srednjeg obrazovanja te modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju:

·         veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je također niska u odnosu na prosjek EU

·         optimizaciju, racionalizaciju i prilagodbu strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa.

Predmet poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva su 75.253.832,00 .

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 100.000,00 €, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 20.000.000,00 €.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 3. lipnja 2024. godine u 09:00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijava je 6. kolovoza 2024. godine u 23:59 sati.

Više na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/111

 

 

 

Najnovije