Accessibility icon

Jačanje Europskog socijalnog fonda u novoj financijskoj perspektivi (2021.-2027.)

3. srpnja 2020.

Parlament je 4. travnja usvojio izmjene pravila kojima se povećava financiranje Europskog socijalnog fonda u višegodišnjem proračunskom okviru (2021.-2027.) s primarnim fokusom na nezaposlenost mladih i djecu.

Obzirom na iznimnu važnost socijalnih pitanja za građane Unije, Parlament želi ojačati europsku socijalnu dimenziju podupirući izmijenjeni i jednostavniji Europski socijalni fond plus (ESF+) kojemu je cilj stvoriti nova radna mjesta, poboljšati kvalitetu i produktivnost posla, geografsku i radnu mobilnost radnika unutar EU-a, obrazovanje i stažiranje te promicati društvenu inkluziju.

Što je Europski socijalni fond

Glavni i najstariji financijski instrument EU-a za promicanje zapošljavanja i podizanje životnog standarda. Europska unija dodjeljuje novčana sredstava iz ESF-a zemljama članicama i njihovim regijama za financiranje njihovih operativnih projekata vezanih uz zapošljavanje i mobilnost radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borbu protiv siromaštva.
Korisnici mogu biti radnici, mladi ljudi, siromašni, nezaposleni ili tvrtke i organizacije.

Novi Europski socijalni fond – ESF+ rezultat je spajanja sadašnjeg Europskog socijalnog fonda, Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) te Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije. Do spajanja je došlo kao odgovor na potrebu za pojednostavnjenjem, većom fleksibilnošću i optimizacijom postojećih postupaka uz istovremeno smanjenje administrativnih prepreka.

ESF+ ulaže u tri glavna područja:

– Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
– Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
– Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

Cilj je osigurati da ESF+ i dalje podržava zapošljavanje mladih s posebnim naglaskom na neaktivne mlade ljude i dugotrajno nezaposlene, kao i djecu u siromaštvu, promičući jednake mogućnosti i olakšavajući pristup besplatnom obrazovanju.

Sredstva iz ESF+ namijenjena su i inicijativama za pronalaženje boljeg zaposlenja ili rada u drugoj regiji ili zemlji EU-a, uključujući podršku za razvoj novih vještina za nove vrste poslova koje nastaju zahvaljujući prijelazu na zelene i digitalne djelatnosti.

Trenutno o novim pravilima ESF-a Parlament  pregovara s Vijećem u sklopu dogovora o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a za 2021.-2027.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Najnovije