Accessibility icon

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije – 1. izmjena Poziva

1. veljače 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 31. siječnja 2024. godine objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje
 • Sažetku Poziva
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac
 • Obrascu 04. Skupna izjava prijavitelja
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera poduzetnika
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu
 • Obrascu 07. Izjava o korištenim potporama
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika
 • Obrascu 09. Minimalni sadržaj Ugovora o konzorciju
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Prilogu 03. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 • Prilog 05. Metodologija za utvrđivanje izravnih troškova osoblja

Objavom 1. Izmjene Poziva prestaje vrijediti prijašnja verzija dokumentacije. Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​

Izmjene u dokumentaciji su označene i vidljive:

 • žutom bojom je označen novi tekst koji je dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,
 • postojeći tekst koji se briše je precrtan te isti više nije važeći.

Najnovije