Accessibility icon

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije potpisala prve ugovore o suradnji

28. svibnja 2019.

Dana 28. svibnja Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ potpisala je prve ugovore o pružanju stručne pomoći u pripremi projektnih prijedloga u okviru projekata financiranih iz sredstava Europske unije.

Konkretno, radi se o dva sporazuma potpisana sa Školom za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule za prijavu na projektni prijedlog „Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula“, kojim se javna ustanova obvezala pružiti savjetodavnu i stručnu pomoć prilikom pripreme i provedbe navedenog projekta s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i programa obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu, odnosno stvaranje suvremene obrazovne infrastrukture i stručnih obrazovnih programa usklađenih s potrebama turističkog gospodarstva, zatim podizanje kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu uvođenjem kvalitativnog pristupa u provedbi programa obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja te povećanje broja stručnih kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u turizmu i ugostiteljstvu.

Projektnim će se prijedlogom kandidirati dogradnja i opremanje centra kompetentnosti kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, odnosno Europski fond za regionalni razvoj, dok će se kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, odnosno Europski socijalni fond kandidirati ne manje važan aspekt projektne prijave vezan za razvoj ljudskih resursa, odnosno za edukaciju nastavnog osoblja te općenito jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je u svibnju 2018. godine od strane Istarske županije kao javna ustanova za regionalni razvoj i strateško planiranje te pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja za javno pravna tijela.

Najnovije