Accessibility icon

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

11. listopada 2021.

Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta iz sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz reformsku mjeru, koja se odnosi na unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja. Osigurana sredstva za provedbu ove mjere kroz NPOO 2021. – 2026. iznose 250 milijuna kuna. Javni poziv objavljen je 5. listopada 2021., a rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave istoga.

Prijavitelj može biti jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave.

Provedba komasacije sufinancirana je sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane Prijavitelja predviđeno u iznosu od 20%. Jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju iz vlastitih ili drugih izvora osigurati sredstva za sufinanciranje 20% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Više informacija o javnome pozivu, prihvatljivim područjima i aktivnostima za sudjelovanje dostupno je na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Najnovije