Accessibility icon

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

1. ožujka 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

S ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava, u okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027., Ministarstvo je pokrenulo proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije. Proces industrijske tranzicije započeo je s izradom planova za industrijsku tranziciju kojima su se odredile prioritetne niše, definirali regionalni lanci vrijednosti te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi za podršku poduzetnicima u njihovoj tranziciji prema nišama više dodane vrijednosti.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, a koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojima će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva sve relevantne dionike da se uključe na vrijeme i postanu su-kreatori politika za industrijsku tranziciju Hrvatske.

Više informacija o Javnome pozivu i popratnoj dokumentaciji potražite na stranicama MRRFEU-a.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije