Accessibility icon

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama

26. rujna 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata (JP ZO 10/2022).

SAŽETAK POZIVA:
Cilj poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ukupni raspoloživi iznos sredstava: 84.200.000,00 kn
Najviši iznos sufinanciranja po projektnoj prijavi: 3.000.000,00 kn, odnosno do 80% prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe, koja može sadržavati jedan ili više projekata. Iznimno, veliki gradovi i županije mogu dostaviti dvije (2) prijave od kojih svaka može sadržavati jedan ili više projekata.

Prihvatljivi troškovi:  nabava radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih važećim Programom ili SECAP-om:

1. Razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima;

2. Projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama (učenje na primjerima uspješnih gradova);

3. Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz važećih Programa ili SECAP-a.

Rok za dostavu prijava: 31. prosinac 2022. godine ili  objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Pozivu na službenim stranicama FZOEU-a.

Najnovije