Accessibility icon

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama

3. srpnja 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Prijave se podnose isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive koji je dostupan na stranicama Fonda. Dokumenti se u sustav mogu unositi od 31. kolovoza, dok će same prijave biti moguće podnijeti od 21. rujna od 9:00 sati.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove,
  • trgovačka društva u javnom sektoru,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Zgrade u kojima se obavlja javna djelatnost trebaju biti u vlasništvu prijavitelja te zadovoljiti sve uvjete navedene u tekstu Javnog poziva.

Sredstva sufinanciranja će se dodjeljivati za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, dizalicom topline, sunčanim toplinskim pretvaračima te fotonaponskim pretvaračima.

Ovisno o lokaciji, prijavitelji će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 500 tisuća kuna, a sredstva pomoći i subvencije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja godine.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza zakonitosti građevine, dokaz vlasništva ili suvlasništva, glavni projekt, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u Javnom pozivu.

Više informacija potražite na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

 

 

 

 

Najnovije