Accessibility icon

Javni poziv za sufinanciranje projekata JLS-eva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva

12. svibnja 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini.

SAŽETAK POZIVA

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Prihvatljivi projekti: oni čija realizacija potiče i doprinosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga te svih drugih aktivnosti koje doprinose povećanju kvalitete života stanovništva na području prihvatljivih prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe: od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku: do 400.000,00 HRK s PDV-om, a podnositelj može prijaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od objave poziva, odnosno do 1. lipnja 2022. godine.

Više informacija dostupno je na web stranicama Ministarstva.

Najnovije