Accessibility icon

Javno savjetovanje nacrta Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

1. veljače 2022.

Prekogranična suradnja ima za cilj riješiti zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te iskoristiti skriveni potencijal za rast u pograničnom području istovremeno poboljšavajući proces suradnje u svrhu usklađenog razvoja Unije.

Program suradnje INTEREG V-A Slovenija-Hrvatska je glavni dokument koji postavlja okvire za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2021. do 2027. godine. Važan je strateški dokument koji oblikuju ključni dionici, korisnici i stručnjaci.

Skupina stručnjaka je u procesu izrade novog Interreg Programa izradila Teritorijalnu i socio-ekonomsku analizu te Tematske strateške smjernice programa. U siječnju 2022. godine izrađen je Nacrt Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i Metodološki dokument na temelju ovih dokumenata.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici i građani da iznesu svoje mišljenje i komentare zbog poboljšanja priloženog nacrta i izrade što bolje završne verzije Programa.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja sudionika jest informiranje o izrađenom Programu te prikupljanje informacija o interesima i stavovima, idejama i stručnim mišljenjima kako bi se stvorio prostor za inovativna rješenja te kako bi se pravodobno otklonili mogući nedostaci. Time se postiže razina razumijevanja i prihvaćanja određenih ciljeva ali isto tako mogu se uočiti određene slabosti koje treba otkloniti.

Ispunjavanju online upitnika možete pristupiti putem slijedećih poveznica:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije