Accessibility icon

Kohezijska politika EU-a: sve informacije o financiranim projektima na novoj javnoj platformi

17. ožujka 2022.

Europska komisija je pokrenula javnu internetsku platformu Kohesio na kojoj su prikupljene sve informacije o više od 1,5 milijuna projekata u svih 27 država članica financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog socijalnog fonda (ESF) od 2014.
To je prvi put da se stvara i stavlja javnosti na raspolaganje takva sveobuhvatna platforma s podacima o projektima, koja će biti dostupna na svim jezicima EU-a. Za njezinu uspostavu potrebna je bila bliska suradnja s upravljačkim tijelima u državama članicama ili regijama jer kohezijskim projektima upravljaju nacionalna i regionalna tijela.
Informacije kojima raspolažu upravljačka tijela dostupne su svima na platformi Kohesio.
Dostupni podaci dokaz su velikog doprinosa kohezijske politike gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji regija EU-a te zelenoj i digitalnoj tranziciji, koji se ostvaruje provedbom i financiranjem različitih prioriteta politika u državama članicama.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije