Accessibility icon

Kohezijska politika pomaže u spašavanju života, radnih mjesta i poduzeća u slučaju izbijanja bolesti koronavirusa i potresa u Zagrebu

27. svibnja 2020.

Zahvaljujući prilikama pruženima u kontekstu inicijative EU-a za brz odgovor na koronavirus , hrvatska nadležna tijela već su preraspodijelila ukupno 400 milijuna EUR sredstava kohezijske politike kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe te dugoročne socijalne i gospodarske posljedice pandemije koronavirusa. Ta se potpora pokazala ključnom za potporu poduzećima u zemlji i zaštitu radnih mjesta, ali i za jačanje zdravstvenog sustava, koji je pod pritiskom i zbog nedavnog potresa.
Budući da se hrvatsko gospodarstvo u velikoj mjeri oslanja na sektore kao što su usluge i turizam, brza reakcija ključna je za pomoć gospodarstvu i očuvanje radnih mjesta, a vlasti su već uvele niz mjera. Konkretno, zahvaljujući sredstvima EU-a u iznosu od 165 milijuna EUR hrvatska mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća mogu osigurati likvidnost pod vrlo povoljnim uvjetima uz brze internetske postupke. Više od 400 poduzeća već je iskoristilo ta sredstva, a tim će se mjerama pomoći 1500 MSP-ova. Osim toga, Hrvatska je preraspodijelila gotovo 48 milijuna EUR sredstava EU-a za kupnju hitno potrebne zdravstvene i medicinske opreme za više od 1200 bolnica, drugih zdravstvenih ustanova i domova za starije.
Više na:
https://ec.europa.eu/croatia/News/kohezijska_politika_pomaze_u_spasavanju_zivota_radnih_mjesta_i_poduzeca_u_slucaju_izbijanja_bolesti_koronavirusa_i_potresa_u_zagrebu_hr

Najnovije