Accessibility icon

Kreativna Europa: više od dvije milijarde eura za potporu oporavku, stabilnosti i raznolikosti kulturnih i kreativnih sektora

28. svibnja 2021.

Europska komisija objavila je nove mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima u Europi i šire nakon donošenja programa rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. Za program Kreativna Europa 2021. dodijelit će se dosad nezabilježen proračun od oko 300 milijuna eura, što će djelatnicima i umjetnicima iz svih sfera kulture povećati mogućnosti rada i suradnje u različitim disciplinama te potaknuti širenje kruga publike. Danas donesenim planom postavljena je osnova za prve pozive na podnošenje prijedloga u okviru novog programa. Pozivi će biti otvoreni za sve organizacije aktivne u relevantnim kulturnim i stvaralačkim sektorima. Ukupni proračun programa od 2,4 milijarde eura tijekom sedam godina povećao se za 63 % u odnosu na prethodni proračun. Cilj Kreativne Europe je i povećanje konkurentnosti kulturnih sektora te podržavanje njihova rada na aktivnostima koje su zelenije te u većoj mjeri digitalne i uključive. Posebna pozornost posvećena je jačanju vitalnosti i oporavku kulturnih i kreativnih sektora s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19.

Više na https://ec.europa.eu/croatia/news/creative_europe_over_2_billion_to_support_the_recovery_resilience_and_diversity_of_cultural_and_creative_sectors_hr

 

Najnovije