Accessibility icon

LAG Sjeverna Istra – Objavljen natječaj za tip operacije. 7.4.

23. veljače 2022.

Dana 22.veljače 2022. LAG “Sjeverna Istra” objavio je 9. po redu natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Svrha natječaja: financiranje ulaganja u javnu infrastrukturu s ciljem pokretanja, poboljšanja ili proširenja temeljnih usluga za lokalno stanovništvo kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva te općem razvoju teritorija.
Prihvatljive aktivnosti: gradnja (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i /ili opremanje javne infrastrukture navedene u Poglavlju 3.1. Natječaja.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i škola); udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalna akcijska grupa odabrana unutar Programa. Osim organizacijskog oblika, uvjet prihvatljivosti korisnika je i sjedište na području LAG-obuhvata te trajnost prijavljenog projekta kroz razdoblje od minimalno 5 godina od datuma konačne isplate sredstava.

Iznos raspoloživih sredstava: 2.480.148,00 HRK

Minimalni iznos potpore po korisniku: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Maksimalni iznos potpore po korisniku: 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

LAG će za zainteresirane prijavitelje održati online-radionice predstavljanja Natječaja na dan 4. ožujka 2022. s početkom u 10:00 sati.

Sve informacije o Natječaju, kao i prijavna dokumentacija, dostupni su na web stranici LAG-a Sjeverna Istra.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije