Accessibility icon

Lagur Istarska Batana – objavljen natječaj u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom

17. svibnja 2023.

Dana 15.5.2023. godine FLAG Istarska batana objavljuje 11. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom. Cilj FLAG natječaja je očuvanje i promicanje ribolovne tradicije područja FLAG-a Istarska batana.

Prihvatljivi nositelji projekata su: jedinica lokalne samouprave, turistička zajednica, javna ustanova, poduzeće/trgovačko društvo u većinskom javnom vlasništvu, organizacija civilnog društva.

Nositelji projekata mogu u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

  1. Građenje i/ili opremanje objekata i/ili drugih javnih prostora na temu ribarske tradicije FLAG-područja;
  2. Aktivnosti očuvanja i vrednovanja nasljeđa ribarske tradicije (kao primjerice gradnja i/ili restauracija i/ili zaštita/konzervacija predmeta i plovila, uvođenje inovativnih sustava interpretacije, razvoj audio-vizualnih i umjetničkih rješenja, izrada knjiga, publikacija, brošura i drugo);
  3. Aktivnosti organizacije i provedbe manifestacija, događanja, izložbi, tradicijskih regata i slično s ciljem valorizacije ribarske tradicije i/ili rezultata projekta;
  4. Aktivnosti edukacije i podizanja svijesti stanovništva, posjetitelja i/ili turista o ribarskoj tradiciji;
  5. Promidžbene aktivnosti.

Prijave projekata se podnose od 1.6.2023. do 30.6.2023. godine.

Više informacija o natječaju i dokumentacija poziva dostupni su na web stranici FLAG-a Istarska batana.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije