Accessibility icon

“LAGUR “Istarski švoj” objavio Natječaj za provedbu Mjere 5.

12. kolovoza 2021.

“LAGUR “Istarski švoj” dana 12. kolovoza 2021. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 5. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, pod nazivom “Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda”.

PREDMET NATJEČAJA

Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere LRSR s ciljem poticanja održivog razvoja lokalnog ribarstvenog i akvakulturnog područja te jačanja uloge lokalne ribarstvene zajednice kroz učinkovito upravljanje lokalnim ribarstvenim resursima, staništima i pomorskim aktivnostima ili jačanje svijesti o održivom korištenju okoliša, ribarstvenih resursa, zaštite mora i voda.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA I NOSITELJA PROJEKTA

 • Prihvatljive aktivnosti unutar Mjere 5. su:
  5. A) Organizacija edukativnih događaja u ribarstvu i akvakulturi,
  5. B) Izrada studija i/ili analiza,
  5. C) Promotivne aktivnosti (dizajn, lektoriranje, logo, izrada foto i video materijala i sl., trošak oglašavanja putem oglasa, TV i radio spotova, trošak izrade plakata, letaka, majice, kape i sl.),
  5. D) Opći troškovi
 • Bitne napomene glede aktivnosti/projekta:
  Ulaganje se mora odnositi na organizaciju događaja u ribarstvu i akvakulturi i/ili izradu studija i/ili analiza.
  Aktivnosti pod oznakom 5. C) i 5. D) ne mogu se provoditi samostalno, nego jedino i isključivo kao dio projekta koji uključuje i aktivnosti pod oznakom 5. A) i/ili 5. B).
  Ostali uvjeti prihvatljivosti projekta navedeni su u točki 6. Natječaja.

Prema organizacijskom obliku prihvatljivi nositelji projekata su:

 1. jedinice lokalne samouprave (JLS-ovi),
 2. trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a,
 3. udruge,
 4. turističke zajednice,
 5. udruženja obrtnika.

Sjedište nositelja projekta mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a tj. unutar gradova Pazin i Poreč-Parenzo; te općina Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.
Ostali uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta navedeni su u točki 2. Natječaja.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
U okviru ove Mjere raspoloživo je 438.925,00 HRK.

 • Najniži iznos po projektu iznosi 37.097,50 HRK.
 • Najviši iznos po projektu iznosi 222.585,00 HRK.

PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti jednu prijavu projekta za više prihvatljivih aktivnosti na više lokacija.
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1.A. Prijava projekta i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II. Popis dokumentacije uz prijavu projekta.
 • Prijave projekata podnose se od 25.kolovoza 2021., a najkasnije do 01. listopada 2021. u jednom zatvorenom paketu/omotnici preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“, 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin, sukladno točki 9. podtočki 2. Natječaja.
 • Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom, osobna dostava) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Više informacija o natječaju pogledajte na sljedećoj poveznici: https://lagur-istarskisvoj.hr/natjecaji/aktivni-natjecaji/natjecaj-za-mjeru-5-organizacija-edukativnih-dogadaja-u-svrhu-jacanja-uloge-ribarstvene-zajednice-u-lokalnom-razvoju-te-jacanje-svijesti-o-savjesnom-koristenju-ribarstvenih-resursa-zastiti-mora-i-vo/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije