Accessibility icon

LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova – poziv na natječaj

12. siječnja 2022.

LIFE Program Hrvatska prenio je otvaranje poziva European City Facility (LIFE-2021-CET-EUCF).

Ciljevi:

Tema “Europska udruga gradova” u okviru potprograma “Prijelaz na čistu energiju, vodit će se iskustvima stečenim iz trenutačnog programa Obzor 2020 za sporazum europskih gradova (H2020 EUCF) te predviđa odgovarajuće praćenje i nadogradnju svog temeljnog pristupa.

 • Bit će potrebna značajno pojačana ulaganja kako bi se postigli ambiciozni ciljevi klimatske i energetske politike EU-a, a posebno namjenski ciljevi postavljeni za godine 2030. i 2050. To je također naglašeno u Europskom zelenom planu ulaganja, koji ima za cilj mobilizirati najmanje 1 milijardu eura održivih ulaganja tijekom 10 godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050.
 • U tom kontekstu, razinu održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost, potrebno je znatno povećati i javnim i privatnim izvorima financiranja, s općim naglaskom na posebnom maksimiziranju omjera financijske poluge privatnih i javnih financija.
 • To je također ugrađeno u inicijativu “Val obnove”, koja se u skladu s Europskim zelenim planom i Klimatskim ciljnim planom, bavi strateškim prioritetom za značajno poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama i povezanim ulaganjima kako bi se osigurao veći doprinos ovog sektora za povećane klimatske i energetske ciljeve za 2030. godinu.
 • Uz prioritete identificirane inicijativom “Pametno financiranje pametnih zgrada” te kako bi se postigli ciljevi Vala obnove o udvostručenju stope obnove zgrada i poticanju duboke energetske obnove, napori EU-a za dekarbonizaciju zahtijevaju učinkovitije korištenje javnih sredstava, poticanje agregacije projekata i izgradnje značajnog niza projekata za ulaganja u energetsku učinkovitost diljem Europe.
 • Gradovi i općine igraju ključnu ulogu u objedinjavanju manjih projekata u velike pakete i u mobiliziranju značajne količine financijskih sredstava potrebnih za energetsku tranziciju. Međutim, stupanj uspjeha europskih gradova i općina u razvoju i povećanju investicijskih paketa još uvijek je previše ograničen u okviru njihova ukupnog potencijala i izazova koji su pred njima.
 • Ključni nedostatak je nedostatak kapaciteta i/ili resursa javnih tijela, posebno malih i srednjih općina, da transformiraju svoje dugoročne klimatske i energetske strategije, npr., Planove održive energije i klimatske akcije (SECAP) ili slično, u vjerodostojne koncepte ulaganja koji omogućuju pristup različitim izvorima financiranja.
 • Konkretno, javna tijela u mnogim slučajevima nemaju pristup financijskoj, tehničkoj i pravnoj stručnosti potrebnoj za prikupljanje dodatnih podataka, razvoju investicijskog programa velikog opsega (na primjer udruživanje projekata i/ili spajanje projekata sa susjednim biračima) ili osmišljavanje zrelih strategija financiranja
 • Takvi koncepti ulaganja omogućili bi velikom broju europskih gradova i općina da započnu ili intenziviraju proces mobiliziranja ulaganja u održivu energiju na jasno prilagođen i ciljano orijentiran način. Ovisno o temeljnom investicijskom portfelju i strukturi, takvi bi se koncepti mogli koristiti za izravan pristup ulagačima i/ili financijerima radi dubljih investicijskih rasprava i pregovora, i/ili, gdje je relevantno, predvidjeti kombinaciju/miješanje s drugim izvorima financiranja i uslugama EU-a za pokretanje očekivanog ulaganja (npr. Fondovi kohezijske politike, InvestEU fond, Nacionalni planovi oporavka i otpornosti, PDA, Nacionalne investicijske platforme).

Prihvatljive aktivnosti:

Prijedlozi bi trebali uzeti u obzir iskustva u vezi s tekućom inicijativom EUCF H2020, koja se bavi gore navedenim pitanjima, te predvidjeti odgovarajuće daljnje praćenje i nadogradnju svog temeljnog pristupa.

U tom kontekstu, očekuje se da će prijedlozi za “Europsku udrugu gradova” u okviru LIFE-a ponuditi financijsku potporu i usluge gradovima i općinama ili njihovim udrugama:

 • Europska udruga gradova trebala bi ponuditi financijsku potporu europskim gradovima i općinama za razvoj investicijskih koncepata za ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost. Ove koncepte treba razviti unutar ograničenog vremenskog razdoblja i obuhvatiti, između ostalog: jasnu identifikaciju potencijalnog plana projekta, pravnu analizu, analizu upravljanja, opis načina na koji će se ulaganja financirati i dizajn procesa za lansiranje investicije. U ovom kontekstu:
 • Očekuje se da će prijedlozi predvidjeti financijsku potporu trećim stranama, u obliku bespovratnih sredstava uključujući “jednokratne isplate” (“shema financijske potpore”), a oko 70-75% proračuna treba izravno koristiti gradovima, općinama ili njihovim udrugama u tom kontekstu.
 • U skladu s općim uvjetima poziva o financijskoj potpori trećim stranama, podnositelji zahtjeva također trebaju jasno navesti zašto je potrebna financijska potpora trećim stranama i kako će se njome upravljati te navesti popis različitih vrsta aktivnosti za koje treća strana može dobiti financijsku potporu. Proces i kriteriji za dodjelu financijske potpore trećim stranama moraju biti u skladu sa standardima EU-a u pogledu transparentnosti, jednakog tretmana, sukoba interesa i povjerljivosti. Prijedlog također mora jasno opisati rezultate koji se žele postići.
 • Predlagatelji bi trebali pokazati sposobnost za vođenje sheme financijske potpore u velikim razmjerima u skladu sa standardima potprograma “Prijelaz na čistu energiju” i da su sposobni odabrati najisplativije i najprikladnije aplikacije uzimajući u obzir, između ostalog, razmjer potencijalnog ulaganja i uštede energije, kao i broj stanovnika obuhvaćenih u specifičnom ciljanom kontekstu.
 • Europska udruga gradova trebala bi dodatno ponuditi usluge na nacionalnoj/regionalnoj razini za podršku gradovima i općinama u procesu primjene, razvoja koncepta ulaganja i provedbe ulaganja.
 • Europska udruga gradova trebala bi nadalje predvidjeti odgovarajuće mjere replikacije i razmjene najboljih praksi među gradovima i općinama, posebno s ciljem omogućavanja preuzimanja i učinkovite operacionalizacije temeljnih pristupa svoje sheme na nacionalnoj/regionalnoj razini.
 • U tom kontekstu, Europski udruga gradova trebala bi uspostaviti odgovarajući okvir za sveobuhvatno praćenje, analizu i kapitalizaciju rezultata, posebice faktora poluge postignutog financijskom potporom EUCF-a s obzirom na predviđene koncepte ulaganja i povezane izvore financiranja.

Raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 16 000 000 EUR.

Stopa sufinanciranja je iznosi do 95 %, a rok za podnošenje prijava je 3. ožujka 2022. godine.

Prijave se podnose online preko portala Funding&Tender opportunities dostupnog na poveznici.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Programa LIFE.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije