Navedena odluka odnosi se na projekt „Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin“ nositelja projekta 1. Maj d.o.o.

Dodijeljeni iznos potpore je 3.158.845,16 HRK koliko iznosi i ukupan trošak projekta. Intenzitet javne potpore je 100%.

Projekt se financira iz sredstva koje je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba osigurala putem odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U sklopu projekta rekonstruirati će se poslovni prostori i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, te objekt brze prehrane koji u svojoj ponudi ima proizvode ribarstva i akvakulture, a nalazi se u ribarnici. Objekt ribarnice biti će opremljen raznom opremom kako bi se osigurali veći higijenski standardi: novi vrstama pultova, visećim vagama, te rashladnim komorama za korisnike.

Nabaviti će se ledomat koji će biti na raspolaganju ribarima Labinštine, čime će se omogućiti dugotrajnije zadržavanje svježine ulova prilikom plasmana ribe i morskih plodova. Projektom se želi doprijeti poboljšanju uvjetima rada ribara, povećanju prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture, dostupnost lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture lokalnom stanovništvu i turistima, te promociji lokalnog ribarstva FLAG područja.

 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.