Accessibility icon

Ministrica Tramišak potpisala Suglasnost na sadržaj Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.

1. travnja 2022.

Nakon nešto više od dvije godine detaljnih konzultacija s partnerima i dionicima iz Hrvatske i Slovenije, Ministrica Tramišak je u ime Republike Hrvatske potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Slijedi odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će projektnim partnerima postati dostupno više od 39 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; povećanja učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama; te izgradnjom uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja “od građana za građane“.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.

Detaljne informacije vezane uz novi program možete pronaći na programskim stranicama.

Najnovije