Accessibility icon

Mjera informiranja o mogućnostima financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike i EU fondova za regionalnu samoupravu Istarske županije u perspektivi 2021.-2027.

5. srpnja 2023.

Javna ustanova “Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei” organizira „Mjeru informiranja o mogućnostima financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike i EU fondova za regionalnu samoupravu Istarske županije u perspektivi 2021.-2027.“ koja će se održati u četvrtak, 6. srpnja 2023. godine u Pazinu, s početkom u 10:00 sati.

Cilj ove mjere informiranja je dati pregled novih mogućnosti koje se otvaraju za javni sektor, specifičnije za regionalnu samoupravu, u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., sa posebnim  naglaskom na pregled najava natječaja u ovoj godini te prikazati rezultate i ostvarenja projekata financiranih iz EU u Istarskoj županiji.

Mjera informiranja je organizirana u okviru provedbe projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“, koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U sklopu spomenutog projekta, redovito će se do kraja 2023. godine održavati mjere informiranja i ciklusi edukacija na različite teme povezane s korištenjem ESI fondova.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije