Accessibility icon

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

7. travnja 2020.

Status: Otvoren od 12.03.2020. do 30.09.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.06.3.1.18

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici, veliki poduzetnici, gospodarski subjekti, obrtnici

Raspoloživost sredstava: 150.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nabava-komunalnih-vozila-za-odvojeno-prikupljanje-otpada/

 

Najnovije