Accessibility icon

Nacionalni program reformi za 2020. i Program konvergencije

4. svibnja 2020.

Vlada Republike Hrvatske je 30. travnja 2020. godine donijela Nacionalni program reformi za 2020. i Program konvergencije Republike Hrvatske za 2020. i 2021. Riječ je o značajnim dokumentima odnosno kratkoročnim aktima strateškog planiranja čije je donošenje definirano Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
U dijelu ekonomske politike, navedeni akti definiraju tri ključna cilja – održivi gospodarski rast i razvoj, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija.
Za ostvarivanje tih ciljeva utvrđeno je 25 mjera ekonomske politike grupiranih u 10 reformskih prioriteta.

Prioriteti su sljedeći: unaprjeđenje poslovnog okruženja; investicijska politika okrenuta budućnosti; poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom; unaprjeđenje javne uprave; poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava; obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama tržišta rada; jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije; poticanje demografske revitalizacije;
unaprjeđenje sustava socijalne skrbi i osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava.

Provedba mjera predviđena je kroz 75 aktivnosti.

Programom je definirano i deset mjera za postizanje nacionalnih ciljeva u okviru strategije Europa 2020., kao jednog od ključnih dokumenata Europske unije čiji je glavni cilj premostiti postojeću gospodarsku krizu koja je raširena diljem Europe te poticati konkurentnost i zapošljivost. Predviđena je provedba mjera u 5 područja: zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i energetska održivost, obrazovanje i smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Više informacija na:
https://vlada.gov.hr/vijesti/nacionalnim-programom-reformi-i-planom-konvergencije-do-odrzivog-gospodarskog-razvoja-i-odrzivih-javnih-financija/29358

Najnovije