Accessibility icon

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima na e-Savjetovanju

24. studenoga 2020.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pristupilo je izradi Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima donosi se prvenstveno u svrhu prenošenja odredbi Uredbe o izmjeni Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 73/20) kojom je izmijenjen članak 33. Zakona o otocima te u svrhu usklađivanja pojedinih odredbi Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18) u odnosu na propise kojima se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. S obzirom na to da Zakon o otocima predstavlja pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera politike prema otocima, dodatno se uređuju odredbe koje se odnose na povlastice u javnom cestovnom prijevozu na otocima, opskrbu vodom otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe te provedbu programa „Hrvatski otočni proizvod“.

Nacrt prijedloga zakona postavljen je na portalu e-Savjetovanja, na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15310, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje traje do 28. studenoga 2020.

Nakon završetka postupka javnog savjetovanja, Nacrt prijedloga zakona dostavlja se nadležnim tijelima na mišljenje, a početkom prosinca očekuje se upućivanje Vladi Republike Hrvatske u daljnji postupak donošenja.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije