Accessibility icon

Najava LIFE natječaja za 2022. godinu

11. ožujka 2022.

Očekuje se da će svi LIFE pozivi za projektne prijedloge 2022. biti objavljeni na Funding & Tenders opportunities portalu 17. svibnja 2022.

Predviđeni su sljedeći rokovi za dostavu projektnih prijedloga:

  • Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi) za potprograme Kružno gospodarstvo i kvaliteta života, Priroda i bioraznolikost, Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama: 4. listopada 2022.
  • LIFE Akcijske potpore za potprogram Prijelaz na čistu energiju: 16. studenog 2022.
  • Strateški integrirani projekti (SIP-ovi) i Strateški projekti za prirodu (SNAP-ovi):

–   Konceptni sažeci: 8. rujna 2022.
–   Cjeloviti prijedlozi: 7. ožujka 2023.

  • Priprema tehničke pomoći za SIPove i SNAPove: 8. rujna 2022.
  • Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) za neprofitne subjekte: 21. rujna 2022.

Izvor: LIFE program Hrvatska

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije