Accessibility icon

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – 3. izmjene natječajne dokumentacije

12. veljače 2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 3. izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene se odnose na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro. Izmjene uključuju i izmjenu krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga navedenog u točki 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga te je novi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30. lipnja 2021. godine.

Ove i ostale izmjene natječajne dokumentacije možete pronaći na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije