Accessibility icon

Nastavlja se implementacija projekta +Resilient

31. ožujka 2020.

Projekt “+RESILIENT: Otvoreni Resursi Mediterana za društvene inovacije i društveno odgovorno poduzetništvo“ odobren je za financiranje kroz Program Interreg Mediteran 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj i financijskih sredstava IPA. Projekt koji je započeo 1. veljače 2018. godine provodila je Istarska županija, a od 1. siječnja 2020. provedbu nastavlja javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove.

Projektom +RESILIENT umrežilo će se 8 mediteranskih zemalja kako bi se potaknula klima inovacija s ciljem jačanja konkurentnosti društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća te otvaranje novih radnih mjesta s naglaskom na poduzetnike koji posluju u domeni društvenog poduzetništva. Opći cilj projekta je pozitivan utjecaj na prilagodbu/izmjenu različitih strukturnih elemenata upravljanja klasterima dionika sa visokim društvenom odgovornošću, ujednačavanjem dinamike inovacija vođenih tehnologijom, otvorenim bazama podataka i primjerima uspješnih modela na transnacionalnom nivou. Projektom se želi potaknuti tema društvenog poduzetništva, koje pokriva 10% svih poslova u Europi, a broji 11 milijuna zaposlenih radnika. Društveno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva, povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit.
Projektne aktivnosti provode se kroz 3 modula: Istraživanje, Testiranje i Kapitalizacija. Provedba je trenutno u fazi testiranja modela te su dovršene pripremne aktivnosti pilot projekata na partnerskoj razini. Javna ustanova Regionalni koordinator planira u sklopu pilot projekta provesti znanstveno-istraživačke radionice sa srednjoškolskim učenicima gimnazijskog smjera iz Istarske županije, čiji će rezultat biti niz znanstvenih radova na teme društvenog poduzetništva, e-zdravstva, javnog prijevoza, održivog korištenja infrastrukture, cjeloživotnog učenja, zaštite okoliša u urbanom području i sl. Pilot projektu je cilj potencijal mladih usmjeriti na razvoj inovativnih razvojno-istraživačkih inicijativa i pronalazak kreativnih rješenja.

 

 

Obzirom na izvanredne okolnosti te u skladu s preporukama o zaštiti zdravlja i suzbijanju širenja pandemije virusa COVID-19 od strane nadležnih tijela, aktivnosti planirane u sklopu pilot projekta su odgođene, te će se njihova provedba nastaviti kada to budu dopustile okolnosti. Za to vrijeme partneri održavaju konferencijske sastanke i redovite koordinacije te pripremaju dokumentaciju za nadolazeće aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.578.529,80 € od čega je proračun javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove 153.116,00 €. Nositelj projekta je Regija Veneto, a partneri na projektu su uz javnu ustanovu Regionalni koordinator i Sveučilište AIX-Marseille, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Mreža za razvoj i inovacije (RCDI), Regija Istočna Makedonija i Trakija (REMTH), Gospodarska komora Trevisa i Belluna, Tehnološki institut Aragon, Grčko softversko društvo (GFOSS), Barcelona Activa, Otvoreno sveučilište Katalonije (UOC), Fondacija za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja (PRIZMA), Savez talijanskih općina (ANCI).

Više informacija na službenim stranicama projekta https://plus-resilient.interreg-med.eu i na facebook stranici projekta https://www.facebook.com/project.resilient.mediteran/

 

Najnovije