Accessibility icon

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

9. prosinca 2019.

Fond: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Područje: Ribarstvo 

Otvoren: od 09.12.2019.

Rok za predaju: 01.04.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • Nadležne lučke uprave
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave Ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Raspoloživost sredstava: 25.630.000,00 € (19.222.500,00 € proračun Europske unije i 6.407.500,00 € državni proračun RH)

Najviši mogući iznos po jednoj ribarskoj luci: 5.000.000,00 €

Najviši mogući iznos po jednom iskrcajnom mjestu: 500.000,00 €

 

Više informacija na poveznici

Najnovije