Accessibility icon

Natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta

3. siječnja 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta.

 

SAŽETAK NATJEČAJA:

Predmet Natječaja:  dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 152/2023).

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave

Visina javne potpore po projektu:

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2.000.000,00 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici.

Najnovije