Accessibility icon

NET ZERO CITIES – Poziv za bratimljenje gradova

5. svibnja 2023.

U okviru NetZeroCities inicijative objavljen je NetZeroCities Twinning program – Program bratimljenja za gradove, koji ima za cilj poduprijeti europske gradove u smanjenju emisija stakleničkih plinova i postizanju klimatske neutralnosti.

NetZeroCities Twinning je koncipiran kao 20-mjesečni program učenja koji ima za cilj razmjenu znanja te izgradnju kapaciteta u pilot-gradovima i pobratimljenim gradovima, sve u svrhu umrežavanja gradova koji se suočavaju sa sličnim izazovima na putu prema klimatskoj neutralnosti.

Poziv je otvoren za gradove iz svih država članica EU-a, bez obzira jesu li odabrani u okviru 100+12 Mission Cities incijative.

Prijave će se primati od 3.5.2023. do 30.6.2023.

Odabir uspješnih prijava za bratimljenje gradova bit će objavljen početkom rujna 2023., a sam Program bratimljenja započet će u rujnu 2023. te završiti u svibnju 2025.

Više informacija dostupno je na web stranici NetZeroCities.

 

Najnovije